18.4.05

Μη Καυκασοειδής πρόσμειξη στην Τουρκία

Ένα άρθρο για την προέλευση των Nogays από τον Καύκασο (Phylogeographic Analysis of Mitochondrial DNA in the Nogays: A Strong Mixture of Maternal Lineages from Eastern and Western Eurasia, pdf) περιέχει έναν χρήσιμο αναλυτικό πίνακα των μιτοχονδριακών απλοομάδων σε ένα δείγμα 218 Τούρκων, προερχόμενο από τον Richards 2000 (pdf).

Σε αυτό το δείγμα, οι ακόλουθες μη Καυκασοειδείς απλοομάδες ανιχνεύτηκαν:

 • 2.78% L (Νεγροειδής)
 • 0.46% A (Μογγολοειδής)
 • 0.46% A (Μογγολοειδής)
 • 1.39% C (Μογγολοειδής)
 • 1.85% D (Μογγολοειδής)
 • 0.46% F (Μογγολοειδής)
 • 0.46% Y (Μογγολοειδής)
Επομένως, ανιχνεύτηκε 2.78% Νεγροειδούς και 5.08% Μογγολοειδούς πρόσμειξης, ή συνολικά 7.86% μη Καυκασοειδούς πρόσμειξης. Επιπλέον υπάρχουν 1.5% απλοομάδες Ινδικής προέλευσης οι οποίες όμως δεν μπορούν να θεωρηθούν ως μη Καυκασοειδείς.

Μπορούμε επίσης να εξετάσουμε τη μη Καυκασοειδή πρόσμειξη στις Τουρκικές απλοομάδες του χρωματοσώματος Υ που καθορίζουν την πατρική καταγωγή, με το δείγμα 513 Τούρκων από τη Μικρά Ασία του Cinnioglu (pdf).
 • 0.39% A (Νεγροειδής)
 • 0.19% E3a (Νεγροειδής)
 • 0.39% E3* (Νεγροειδής)
 • 0.39% C*(xC3) (Μογγολοειδής)
 • 0.97% C3 (Μογγολοειδής)
 • 0.19% O3 (Μογγολοειδής)
 • 2.92% N*(xN3a) (Μογγολοειδής)
 • 0.97% N3a (Μογγολοειδής)
 • 0.19% Q2 (Μογγολοειδής)
 • 1.75% Q*(xQ2) (Μογγολοειδής)
Επομένως υπάρχει 0.97% Νεγροειδούς και 7.38% Μογγολοειδούς πρόσμειξης, και 8.35% συνολικά μη Καυκασοειδούς πρόσμειξης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η συνολική μη Καυκασοειδής πρόσμειξη στους Τούρκους μπορεί να υπολογιστεί ως 1.88% Νεγροειδής και 6.72% Μογγολοειδής, συνολικά 8.6%.

14.4.05

Το Γενογραφικό Πρόγραμμα

To Γενογραφικό (ή Γονιδιογραφικό) Πρόγραμμα (Genographic Project) είναι μια καινούρια προσπάθεια για την μελέτη της καταγωγής των ανθρώπων του πλανήτη, μέσω της ανάλυσης του μιτοχονδριακού DNA (για τις γυναίκες) και του χρωματοσώματος Υ (για τους άντρες). Σκοπός του προγράμματος είναι να συγκεντρώσει μεγάλα δείγματα ιθαγενών πληθυσμών από όλο τον κόσμο, με στόχο τα 100.000 δείγματα. Στην ανακοίνωση του προγράμματος περιλαμβάνονται επίσης αναφορές στη μελέτη αρχαίου DNA καθώς και στη συσχέτιση των στοιχείων με τα στοιχεία της γλωσσολογία, ιστορίας και αρχαιολογίας.

Το πρόγραμμα είναι κοινή προσπάθεια της National Geographic Society και της IBM, και είναι εντελώς ιδιωτικά χρηματοδοτούμενο. Το διεθνές κοινό μπορεί να συμμετάσχει ενεργά σε αυτό υποβάλλοντας ένα δείγμα DNA για $100. Για αυτή την τιμή, ο κάθε συμμετέχων ή συμμετέχουσα θα μάθει την απλοομάδα του, δηλαδή την προέλευση της μητέρας, της μητέρας, ..., της μητέρας της κάθε γυναίκας, ή την προέλευση του πατέρα, του πατέρα, ..., του πατέρα, του κάθε άντρα. Το πρόγραμμα έχει αυστηρές προδιαγραφές για την διατήρηση της ανωνυμίας των γενετικών στοιχείων του κάθε συμμετέχοντα. Για κάθε πελάτη, θα εκδίδεται ένας μυστικός κωδικός, με τον οποίο θα μπορεί να δει τα αποτελέσματα του τεστ του, αλλά δεν θα συγκεντρώνονται άλλα προσωπικά δεδομένα.

Το πρόγραμμα έχει δύο σκέλη: (α) τη συγκέντρωση δειγμάτων από πληθυσμούς του πλανήτη, και (β) την εθελοντική υποβολή δειγμάτων από τον οποιοδήποτε το επιθυμεί. Το (β) χρησιμεύει για την οικονομική υποστήριξη του προγράμματος, και επιτρέπει ταυτόχρονα στον καθένα να συμμετέχει στην καινούρια γνώση, μαθαίνοντας την απλοομάδα του, και τις κινήσεις των προγόνων του στο χρόνο και στον χώρο, από την πρωτοεμφάνιση του Homo sapiens πριν από μερικές δεκάδες χιλιάδες χρόνια έως τις τελευταίες χιλιάδες χρόνια.

Ο επίσημος ιστότοπος του προγράμματος περιλαμβάνει πολλές επιπλέον πληροφορίες για το πρόγραμμα, τους στόχους του, την υπάρχουσα γνώση για την προέλευση των ανθρώπων, καθώς και για το πώς μπορεί κάποιος να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.