5.2.09

Γενετικές σχέσεις Ελλήνων με άλλους Ευρωπαϊκούς λαούς

Αυτή η μελέτη βασίζεται στα ίδια δεδομένα με μιαν άλλη πρόσφατη, και περιέχει ένα δείγμα 51 Ελλήνων. To πρωτότυπο εδώ είναι πως οι ερευνητές είδαν τις σχέσεις συγκεκριμένων ατόμων του δείγματος, και όχι του πληθυσμού συνολικά, και όχι μόνο στις δύο πρωτεύοντες γενετικές συνιστώσες (που αντιστοιχούν στο γεωγραφικό μήκος και πλάτος), αλλά στο σύνολο των γενετικών δεικτών.

Για κάθε άτομο λοιπόν βρήκαν το "πιο κοντινό" άλλο άτομο του δείγματος (best overall match). Τα αποτελέσματα φαίνονται στον επόμενο πίνακα. Κάθε γραμμή αφορά έναν πληθυσμό, και κάθε στήλη είναι η προέλευση των "πιο κοντινών" ατόμων.

Για τους Έλληνες π.χ. 25 έχουν ένα Γερμανο (DE1 ή DE2) ως πιο κοντινό και μόνο 7 έναν Έλληνα (EL). Εκ πρώτης όψεως αυτό φαίνεται παράδοξο, όμως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως υπάρχει μεγάλη διαφορά στο μέγεθος του δείγματος. Υπάρχουν συνολικά 983 Γερμανοί στο δείγμα έναντι 51 Ελλήνων. Έτσι, αν δεν υπήρχε διαφοροποίηση ανάμεσα στους δύο λαούς, τότε θα περιμέναμε να είναι 983/51 φορές ή περίπου 19 φορές πιο πιθανό να βρούμε Γερμανό "πιο κοντινό" για έναν Έλληνα παρά έναν άλλο Έλληνα. Όμως η παρατηρούμενη αναλογία είναι 25/7 ή περίπου 3.5 φορές. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του δείγματος μπορούμε να πούμε πως ένας Έλληνας έχει περίπου 5.4 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν ως "πιο κοντινό" έναν άλλο Έλληνα παρά έναν Γερμανό.

Δεν πρέπει να μας προκαλεί σύγχυση αυτή η παρατήρηση. Γιατί στην προηγούμενη μελέτη είχαμε σχεδόν πλήρη διαχωρισμό Ελλήνων και Γερμανών; Γιατί αυτή αφορούσε τις δύο πρώτες συνιστώσες της διαφοροποίησης οι οποίες φαίνεται πως σχετίζονται με τη γεωγραφία. Η ιδέα πως ο "πιο κοντινός" ενός Έλληνα μπορεί να είναι ένας ξένος είναι πλήρως συμβατή με την ικανότητα πλήρους διαχωρισμού μεταξύ των δύο.

Για παράδειγμα ας πάρουμε δύο ομάδες G1 και G2 ατόμων:

G1:

a: ACGTA
b: AGACT
c: ACATT

G2:

d: CCGTA
e: CGACT
f: CCATT

είναι σαφές πως τα μέλη της G1 διαχωρίζονται πλήρως από αυτά της G2 έχοντας A έναντι C στον πρώτο μελετούμενο δείκτη, όμως ο "πιο κοντινός" του ατόμου a της ομάδας G1 είναι ο d που ανήκει στην ομάδα G2.

Η μελέτη αυτή έχει επίσης έναν συμπληρωματικό πίνακα ο οποίος δείχνει ένα μέτρο γενετικής απόστασης ανάμεσα στους διάφορους πληθυσμούς, το mock false positive rate. Για τους Έλληνες, οι πλησιέστεροι πληθυσμοί είναι οι πρώην Γιουγκοσλάβοι (YU), Ιταλοί (IT1 και IT2), και Αυστριακοί (AT), και οι μακρυνότεροι οι Φινλανδοί (FI), Γερμανοί (DE1), Ολλανδοί (NL), Βρετανοί (UK), και Νορβηγοί (NO). Και αυτά τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με αυτά που φαίνονται από την προηγούμενη μελέτη, όπου οι Έλληνες ήταν πράγματι πλησιέστεροι στους Ιταλούς και τους πρώην Γιουγκοσλάβους.