22.6.09

Ελληνικά επώνυμα

Ένα ενδιαφέρον ιστολόγιο με ιστορικά και ετυμολογικά στοιχεία για διάφορα Ελληνικά επώνυμα.

http://greek-lastnames.blogspot.com/

11.6.09

Επάρκεια λακτάσης στην Ελλάδα και στην Ιταλία

Η λακτάση είναι ένα ένζυμο που βοηθάει στο μεταβολισμό του γάλακτος από τον οργανισμό. Στην Ευρώπη, ένας συγκεκριμένος πολυμορφισμός του DNA, o T-13910 σχετίζεται με την επάρκεια της λακτάσης (lactase persistence) στους ενήλικες, που τους επιτρέπει να καταναλώνουν γάλα δίχως ενοχλητικά συμπτώματα δυσανεξίας λακτόζης (lactose intolerance).

Αυτός ο πολυμορφισμός θεωρείται πως προέρχεται από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και άρχισε να αυξάνεται σε συχνότητα κατά τη Νεολιθική εποχή, όταν οι άνθρωποι άρχισαν να χρησιμοποιούν το γάλα από οικόσιτα ζώα. Στη νότια Ευρώπη, υπήρχε μεγαλύτερη χρήση προϊόντων του γάλακτος όπως τυριών, που δεν προκαλούν προβλήματα σε όσους δεν έχουν επάρκεια λακτάσης. Αντίθετα, στη βόρεια Ευρώπη, οι άνθρωποι έπιναν γάλα πιο συχνά, με αποτέλεσμα τη φυσική επιλογή του πολυμορφισμού που συμβάλλει στην επάρκεια λακτάσης, η συχνότητα του οποίου αυξήθηκε και έγινε σχεδόν καθολική.

Μια νέα μελέτη κοίταξε τη συχνότητα του στην Ελλάδα και στην Ιταλία


H τελευταία στήλη δείχνει το συνολικό ποσοστό επάρκειας λακτάσης στους διάφορους πληθυσμούς (δηλαδή 16% στην Ελλάδα). Το Ελληνικό δείγμα περιείχε ξεχωριστά δείγματα για τη Βόρεια, Νότια, Νησιωτική Ελλάδα καθώς και ένα μικτό δείγμα, αλλά δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους.

Αντιθέτως στην Ιταλία υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στους πληθυσμούς, όπου η Βορειοανατολική Ιταλία (που συνορεύει με την Κεντρική Ευρώπη και τα βόρεια Βαλκάνια) έχει ενδιάμεση συχνότητα ανάμεσα στους Νοτιοευρωπαϊκούς και Βορειοευρωπαϊκούς πληθυσμούς, ενώ η Κεντρική και η Νότιος Ιταλία ομοιάζει με την Ελλάδα.

Ψηφοφορία για την εξελικτική θεωρία στις "Ανιχνεύσεις"

Η αξιόλογη εκπομπή της ΕΤ3 "Ανιχνεύσεις" έχει μια ψηφοφορία στον ιστότοπό της για τη θεωρία της εξέλιξης. Αυτή τη στιγμή το 41% των απαντήσεων θεωρεί πως ο άνθρωπος είναι "αποτέλεσμα της εξελικτικής θεωρίας", 40% πως δημιουργήθηκε από το Θεό, και 13% "κάτι ενδιάμεσο".

Άρα το άθροισμα όσων δέχονται τη θεωρία της εξέλιξης (είτε εν μέρει είτε εξ'ολοκλήρου) είναι 54%, αρκετά κοντά σε προηγούμενη επιστημονική μέτρηση (55%) με παρόμοιο ερώτημα.

Τόσο η φυσιοκρατική άποψη (πως ο άνθρωπος αποτελεί προϊόν της εξέλιξης αποκλειστικά), όσο και η λεγόμενη "θεϊστική εξέλιξη" (theistic evolution) είναι συμβατές με την επιστήμη απόψεις. Η θεϊστική εξέλιξη πιστεύει πως υπάρχει ρόλος για το Θεό στην εξέλιξη των ειδών (και του ανθρώπου) π.χ. σε σχέση με τις θεμελιώδεις σταθερές της φύσης που κάνουν δυνατή την ύπαρξη κατάλληλης χημείας για την εμφάνιση και εξέλιξη της ζωής.

Αυτό που δεν ισχύει βέβαια είναι η θεωρία της μη εξελικτικής δημιουργίας, δηλαδή η δημιουργία των διαφόρων ειδών εκ νέου, χωρίς καταγωγή του ενός από το άλλο.

Ούτε υπάρχει κανένα στοιχείο για το λεγόμενο ευφυή σχεδιασμό (intelligent design) που δέχεται την εξέλιξη αλλά με έξωθεν "παρεμβάσεις" κατά τη διάρκειά της, δηλαδή μια κατευθυνόμενη εξέλιξη όπου ο ρόλος του Σχεδιαστή είναι η κατασκευή στοιχείων που δεν μπορούν τάχα να προκύψουν από τη φυσική επιλογή.

Η σύγχρονη εξελικτική βιολογία δεν είναι ούτε συμβατή ούτε ασύμβατη με τη θρησκεία. Ένδειξη αυτού είναι το γεγονός πως κορυφαίοι εξελικτικοί βιολόγοι όπως ο Theodosius Dobzhansky δεν έβλεπαν κάτι ασύμβατο ανάμεσα στην πίστη τους και την επιστήμη τους.

Δυστυχώς η απουσία παιδείας και η κακώς εννοούμενη θρησκευτικότητα στην πατρίδα μας οδηγεί μεγάλο τμήμα του πληθυσμού να απορρίπτει την εξελικτική θεωρία χωρίς στην πραγματικότητα να την γνωρίζει.