5.11.09

Απλοομάδα R1a1a7-Μ458

Μια καινούρια μελέτη βελτιώνει την εικόνα μας για την απλοομάδα R1a. Η ανακάλυψη του καινούριου δείκτη M458 χωρίζει πλέον αυτή την απλοομάδα, ορίζοντας τη νέα απλοομάδα R1a1a7-M458.

O M458 εμφανίζει τη μεγαλύτερη συχνότητά του στην Νότια και Κεντρική Πολωνία (περίπου 36%). Είναι απών ή εξαιρετικά σπάνιος στη Σκανδιναβία, τη Δυτική Ευρώπη, την Ιταλία, και τη Μικρά Ασία, καθώς και στην Ασία πέρα από τα Ουράλια όρη ή νότιο-ανατολικά από τη Τουρκία. Επομένως είναι πολύ χρήσιμος γιατί επιτέλους χωρίζει τη μεγάλη απλοομάδα R1a που εκτείνεται από τον Ατλαντικό μέχρι την Ινδία στα μέλη του νέου κλάδου R1a1a7 και στα υπόλοιπα R1a1a*(xR1a1a7) τα οποία αναμένουν περαιτέρω διερεύνησης.

Η μελέτη περιείχε επίσης δείγματα Ελλήνων (Ν=263), Ελλήνων Μακεδόνων (Ν=57), και Κρητών (Ν=361) όπου η συχνότητα της M458 είναι 4.2, 8.2. και 2.2% αντιστοίχως. Αν υποθέσουμε πως η συχνότητα στον πρωτο-Σλαβικό πληθυσμό ήταν η σημερινή της μέγιστη (δηλαδή 36.4%), το εύρος της Σλαβικής επιμιξίας σε αυτά τα δείγματα είναι 11.5, 24, 6% αντιστοίχως. Στην πραγματικότητα αυτά αποτελούν άνω όρια, μιας και η συχνότητα της M458 στους πρωτο-Σλάβους ήταν περισσότερο αυξημένη από το σημερινό της μέγιστο.