7.5.08

Μιτοχονδριακό DNA από τον Ταφικό Κύκλο Β'

Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα μελέτης του μιτοχονδριακού DNA από τον Ταφικό Κύκλο Β' των Μυκηνών. Δυστυχώς από τους 22 σκελετούς που μελετήθηκαν δεν προέκυψε αυτοσωματικό DNA ή δείκτες του χρωματοσώματος Y. Ωστόσο οι ερευνητές πιθανολογούν πως οι ακολουθίες που απέσπασαν από τέσσερα άτομα (αριστερά: πρώτη γραμμή Γ55, Γ58, δεύτερη γραμμή: Ζ59, Α62) είναι μάλλον αυθεντικές και ανήκουν στις απλοομάδες UΚ (για τους Γ55 και Γ58), U5a1 ή U5a1a για τον Z59, και Cambridge Reference Sequence που θα μπορούσε να ανήκει στις απλοομάδες H, HV1, J, U, U3 και U4 (αλλά όχι UK, U5a1 or U5a1a) για τον A62.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν, βασιζόμενοι και στην φαινοτυπική ομοιότητα πως ο άντρας και η γυναίκα που ανήκουν στην ομάδα UK ήταν αδέλφια. Και οι τρεις απλοομάδες βρίσκονται στη σύγχρονη Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και Δυτική Ασία, και επομένως δεν μπορούμε επί του παρόντος να βγάλουμε περισσότερα συμπεράσματα. Οι εικόνες είναι από το βιβλίο Making faces : using forensic and archaeological evidence, by John Prag and Richard Neave, College Station : Texas A & M University Press, 1997 (ISBN 0890967849)

Περισσότερες λεπτομέρειες