12.2.05

Ελληνικό πρόγραμμα DNA

Το Greek (Hellenic) DNA project αφορά τη γενετική εξέταση Ελλήνων και στεγάζεται στην εταιρεία Family Tree DNA. Όποιος εξετάζεται μέσω του προγράμματος λαμβάνει μειωμένες τιμές από την εταιρεία.

ΥΓ: Ο σύνδεσμος παρατίθεται πληροφοριακά, και όχι ως διαφήμιση. Όποιος ενδιαφέρεται για το αντικείμενο ας σταθμίσει τους οικονομικούς και μη παράγοντες και ας επιλέξει την εταιρεία που του ταιριάζει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: