4.6.10

Γενετική των Εβραίων

Μια μεγάλη καινούρια μελέτη για το αυτοσωματικό DNA των Εβραίων τους τοποθετεί στα πλαίσια μη Εβραϊκών πληθυσμών της Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Η μελέτη ασχολήθηκε με γεωγραφικούς πληθυσμούς Εβραίων (με κεφαλαία στην ανάλυση αριστερά), συμπεριλαμβανομένων και Εβραίων της Ελλάδας (GRK), οι οποίοι είναι πλησιέστερα προς τους Εβραίους της Τουρκίας (TUR). Μάλλον όχι ιδιαίτερα περίεργο αφού πρόκειται για Εβραίους της πρώην Οθωμανικής αυτοκρατορίας που βρέθηκαν στα πλαίσια του Ελληνικού και Τουρκικού κράτους.Το κύριο συμπέρασμα της έρευνας είναι ο διαχωρισμός των Εβραίων σε δύο ευρείες ομάδες πληθυσμών, τους Ευρωπαίους/Σύρους και τους Ιρακινούς/Ιρανούς. Η πρώτη μεγάλη ομάδα, στην οποία ανήκουν και οι Εβραίοι της Ελλάδας βρίσκονται ενδιάμεσα στους πληθυσμούς της Μέσης Ανατολής και αυτούς της Νότιας Ευρώπης, όντας πλησιέστερα (συνολικά) στους Ιταλούς, τουλάχιστον από τη συλλογή Human Genetic Diversity Panel η οποία έχει αρκετά κενά στην κάλυψή της.

Στα συμπληρωματικά στοιχεία της μελέτης υπάρχει και μια ανάλυση που περιλαμβάνει πληθυσμούς που δεν περιέχονται στο HGDP όπως ένα δείγμα Ελλήνων από τη Βόρεια Ελλάδα, το οποίο όμως ομαδοποιείται από τους ερευνητές σε ένα ευρύτερο δείγμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης (με γεωγραφικά κριτήρια) με την ετικέτα SE (γαλάζιο) στο σχήμα αριστερά. Περιλαμβάνεται επίσης και μικρό δείγμα Κυπρίων και Τούρκων με την ετικέτα ESE (μωβ). Το δείγμα POPRES που περιλαμβάνει αυτούς τους πληθυσμούς είχε χρησιμοποιηθεί σε μια παλαιότερη μελέτη που είχα καλύψει.

Φυσικά θα ήταν εύλογο να γίνουν ανάλογες έρευνες για γεωγραφικές/γλωσσικές υποομάδες Ελλήνων, έτσι ώστε να δούμε πως διαφοροποιούνται αυτοί στα πλαίσια των γειτονικών πληθυσμών, αλλά δεν ελπίζω πως κάτι τέτοιο πρόκειται να συμβεί, χάρη στην γενικότερη δυσκαμψία της Ελληνικής επιστημονικής κοινότητας και του Ελληνικού κράτους όσον αφορά τη διευκόλυνση/χρηματοδότηση μιας ανάλογης μελέτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: