25.11.07

Γενετική σύσταση των Ευρωαμερικανών

Μια καινούρια μελέτη του αυτοσωματικού γονιδιώματος των Αμερικανών Ευρωπαϊκής καταγωγής ανακαλύπτει πως οι λεγόμενοι λευκοί Αμερικανοί δεν αποτελούν ενιαία οντότητα αλλά μπορούν να διαχωρισθούν γενετικά με βάση την καταγωγή τους. Σύμφωνα με τους επιστήμονες:
Εδώ διερευνούμε τα εμπειρικά σχήματα της πληθυσμιακής δομής στους Ευρωαμερικανούς, αναλύοντας 4.198 δείγματα από τέσσερις μελέτες συσχέτισης του γονιδιώματος, για να δείξουμε πως οι συνιστώσες αντιστοιχούν περίπου σε Βορειοδυτικούς Ευρωπαίους, Νοτιοανατολικούς Ευρωπαίους και Ασκενάζι Εβραίους, που αποτελούν τις κυριότερες πηγές της διαμόρφωσης των Ευρωαμερικανών.

Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε πως οι Έλληνες της Αμερκής ομοιάζουν περισότερο με τους Ιταλοαμερικανούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: