11.2.05

Πόσο Τούρκοι είναι οι κάτοικοι της Μικράς Ασίας;

Οι κάτοικοι της Μικράς Ασίας είναι απόγονοι τόσο των γηγενών πληθυσμών της χερσονήσου (οι οποίο λόγου της ισλαμικής θρησκείας επεβίωσαν της γενοκτονίας των Οθωμανών και Κεμαλικών κατά τις αρχές του 20ου αι. α), αλλά και μη γηγενών πληθυσμών από τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία. Από την Κεντρική Ασία ήρθαν οι Τούρκοι, οι οποίοι ήταν ο κυριότερος φορές εξισλαμισμού και προσφάτως εκτουρκισμού της Μικράς Ασίας.

Σε τί βαθμό είναι οι σημερινοί Μικρασιάτες απόγονοι των Κεντροασιατικών Τούρκων; Η μελέτη των Cinnioglu et al. (2004) απεκάλυψε παρουσία 3.4% Μογγολοειδών απλοομάδων του χρωματοσώματος Υ στην Μικρά Ασία (απλοομάδες Q, O, και C).

Σύμφωνα με τουςTambets et al. (2004) η παρουσία Μογγολοειδών απλοομάδων στους σημερινούς Τουρκόφωνους Αλταϊκούς πληθυσμούς είναι τουλάχιστον 40% (πιθανόν 10% επιπλέον μιας και δεν εξετάστηκε η απλοομάδα Ο σε αυτή τη μελέτη). Σύμφωνα με τους Zerjal et al. (2002) αυτό το ποσοστό είναι για διάφορους Τουρκόφωνους: Κυργίζ (22%), Ντουνγκάν (32%), Ουιγκούρ (33%), Καζάκοι (86%), Ουζμπέκοι (18%).

Είναι φανερό πως η παρουσία Μογγολοειδούς καταγωγής στους Τουρκόφωνους πληθυσμούς είναι πολύ μεταβλητή, όμως είναι σαφές πως τουλάχιστον εν μέρει οι Πρωτό-Τουρκοι πρέπει να ήταν Μογγολοειδείς, αφού όλοι οι σημερινοί Τουρκόφωνοι πληθυσμοί έχουν Μογγολοειδή ανάμειξη. Ο μέσος όρος των έξη πληθυσμών που αναφέραμε είναι 38.5% και αποτελεί μια πρώτη εκτίμηση της πατρικής σύστασης των παλαιότερων Τούρκων της Κεντρικής Ασίας, οι οποίοι όπως φαίνεται ήταν περισσότερο Καυκασοειδείς από πατρική άποψη, και Μογγολοειδείς από την μητρική πλευρά.

Με βάση το ποσοστό 38.5% εκτιμούμε την Τουρκική καταβολή στον πληθυσμό της Μικράς Ασίας στο 11%. Λόγω της απλοποιημένης εκτιμήσεως, επιτρέποντας ένα σχετικό σφάλμα 33% τόσο υπερεκτίμησης, όσο και υποεκτίμησης της συχνότητας της Μογγολοειδούς συνιστώσας τόσο στους σημερινούς Μικρασιάτες, όσο και στους Τούρκους της Κεντρικής Ασίας, φτάνουμε σε πιθανή Τουρκική καταγωγή από 6-22%. Επομένως φαίνεται πως το Τουρκικό στοιχείο στη σύνθεση του Μικρασιατικού πληθυσμού αποτελεί μειοψηφία, αλλά δεν είναι σίγουρα αμελητέο.

4 σχόλια:

talos είπε...

Το πλήρες άρθρο εδώ. Να σημειώσω ότι κάνει την εξής εκτίμηση:

"Using Central Asian Y-chromosome data from either 13 populations and 149 samples (Underhill et al. 2000) or 49 populations and 1,935 samples (Wells et al. 2001) where these diagnostic lineages occur at 33% and 18%, respectively, their estimated contributions range from 0.0153/0.329×100=4.6% to 0.0153/0.180×100=8.5%."

Dienekes είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
Dienekes είπε...

Το χαμηλότερο ποσοστό που αναφέρεται οφείλεται στην χρησιμοποίηση μόνο των απλοομάδων C/O3 ως διαγνωστικών Κεντρικό-Ασιατικής προέλευσης. Όμως σήμερα γνωρίζουμε πως η απλοομάδα Q είναι επίσης συχνή στους Αλταϊκούς πληθυσμούς. Άρα, μη υπολογίζοντάς την, οδηγείται σε μικρότερο ποσοστό Κεντρικο-Ασιατικής επιμειξίας.

Khane είπε...

Shalom,

I've found a very rewarding career -- built on a part-time basis,
and I thought you might be interested.

Our system is AUTOMATED so you don't have to worry about personal rejection. And, when you do find someone who's really serious about improving their finances, our automated system presents yourbusiness opportunity to them, one step at a time.

People that have read this same email just 1-2 months ago,
are now making the kind of income they knew they were
worth! If youhave 10-15 hours a week, you can do this too.

What would you do, and whom would you spend your time with when you're earning the kind of profits you'd like?

If you're interested to get a FREE tour,
please send an email to:> obed_edom@gawab.com
with the subject:> "Ok,let me know".

Be sure to include your Fullname and Country in the body
of your email.I will then send you an email that contains
the FREE tour link.The FREE tour has NO COST, NO
OBLIGATION, NO COMMITMENT.In case you feel that
it is not for you, you can unsubscribe anytime.

Hope to receive an email from you sooner.

Blessings,

Khane

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
If you wish to no longer receive emails from me,just send an
email to Obed_Edom@gawab.com with the subject"REMOVE ME"