27.1.05

Κατανομή Ανατολικοευρωπαϊκού απλότυπου στην Ευρώπη

Σύμφωνα με ένα πρόσφατο άρθρο για την μεταβλητότητα των Y-STR στην Ευρώπη, ενας συγκεκριμένος απλότυπος, ο 16-13-17-25-10-11-13 (ορισμένος επί των DYS19, DYS389I, DYS389II, DYS390, DYS391, DYS392 και DYS393) φαίνεται πως είναι προγονικός για την απλοομάδα R1a και παρουσιάζει συχνότητα (μαζί με τους γειτονικούς απλότυπους του) συχνότητα 30.6% στην Ανατολική Ευρώπη και 0.6% στη Δυτική Ευρώπη. Έτσι αυτός ο απλότυπος φαίνεται να υποδηλώνει Ανατολικοευρωπαϊκή προέλευση.

Μια αναζήτηση για αυτόν τον απλότυπο στην YHRD δίνει τα παρακάτω αποτελέσματα:

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Κόκκινο χρώμα σημειώνει την παρουσία του απλοτύπου, ενώ μπλε την απουσία του.
Φαίνεται πως υπάρχει ένας Ανατολικός γεωγραφικός πυρήνας όπου παρουσιάζεται ο συγκεκριμένος απλότυπος, και αυτός συμπεριλαμβάνει τις περισσότερες (όλες) χώρες όπου ομιλούνται γλώσσες της Βαλτο-Σλαβικής οικογένειες. Στη Σκανδιναβία, Ολλανδία, Βέλγιο και στις Βρεττανικές Νήσους, ο απλότυπος λείπει, αλλά αυτό δεν ισχύει για τη Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία, λόγω πιθανών ιστορικών επαφών με Βαλτο-Σλαβικούς λαούς. Ο απλότυπος απουσιάζει επίσης από τον Ιταλο-Κελτικό κόσμο, καθώς και από τη Νότιο Βαλκανική, πράγμα που επίσης διαγράφει την ουσιαστικά Βαλτο-Σλαβική του προέλευση στην πλειοψηφία τουλάχιστον των περιπτώσεων.

Η γενική παρουσία του Ανατολικοευρωπαϊκού απλοτύπου στις Βαλτο-Σλαβικές χώρες μας επιτρέπει να πιθανολογήσουμε πως αυτός υπήρχε στο στάδιο της Πρωτο-Βαλτο-Σλαβικής ενότητας, και η γεωγραφική του έκταση είναι μια πρώτη προσέγγιση της γενετικής επιρροής των αντιπροσώπων αυτού του κλάδου της Ινδο-Ευρωπαϊκής οικογένειας.

(*) Δύο εκ των δειγμάτων της Βρεταννίας αφορούν Ινδο-Πακιστανικούς πληθυσμούς όπου η απλοομάδα R1a έχει μεγάλη συχνότητα, και ένα τρίτο αφορά το κοσμοπολίτικο Λονδίνο.

(**) Ή πιθανώς Ινδο-Ιρανούς, όπως τεκμηριώνεται από την παρουσία του απλοτύπου στην Ινδική υποήπειρο καθώς και στο Ιράν. Αυτή η επιρροή όμως πρέπει να ήταν αμελητέα στην περίπτωση της Ευρώπης, έως και τα πρόσφατα χρόνια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: