14.4.05

Το Γενογραφικό Πρόγραμμα

To Γενογραφικό (ή Γονιδιογραφικό) Πρόγραμμα (Genographic Project) είναι μια καινούρια προσπάθεια για την μελέτη της καταγωγής των ανθρώπων του πλανήτη, μέσω της ανάλυσης του μιτοχονδριακού DNA (για τις γυναίκες) και του χρωματοσώματος Υ (για τους άντρες). Σκοπός του προγράμματος είναι να συγκεντρώσει μεγάλα δείγματα ιθαγενών πληθυσμών από όλο τον κόσμο, με στόχο τα 100.000 δείγματα. Στην ανακοίνωση του προγράμματος περιλαμβάνονται επίσης αναφορές στη μελέτη αρχαίου DNA καθώς και στη συσχέτιση των στοιχείων με τα στοιχεία της γλωσσολογία, ιστορίας και αρχαιολογίας.

Το πρόγραμμα είναι κοινή προσπάθεια της National Geographic Society και της IBM, και είναι εντελώς ιδιωτικά χρηματοδοτούμενο. Το διεθνές κοινό μπορεί να συμμετάσχει ενεργά σε αυτό υποβάλλοντας ένα δείγμα DNA για $100. Για αυτή την τιμή, ο κάθε συμμετέχων ή συμμετέχουσα θα μάθει την απλοομάδα του, δηλαδή την προέλευση της μητέρας, της μητέρας, ..., της μητέρας της κάθε γυναίκας, ή την προέλευση του πατέρα, του πατέρα, ..., του πατέρα, του κάθε άντρα. Το πρόγραμμα έχει αυστηρές προδιαγραφές για την διατήρηση της ανωνυμίας των γενετικών στοιχείων του κάθε συμμετέχοντα. Για κάθε πελάτη, θα εκδίδεται ένας μυστικός κωδικός, με τον οποίο θα μπορεί να δει τα αποτελέσματα του τεστ του, αλλά δεν θα συγκεντρώνονται άλλα προσωπικά δεδομένα.

Το πρόγραμμα έχει δύο σκέλη: (α) τη συγκέντρωση δειγμάτων από πληθυσμούς του πλανήτη, και (β) την εθελοντική υποβολή δειγμάτων από τον οποιοδήποτε το επιθυμεί. Το (β) χρησιμεύει για την οικονομική υποστήριξη του προγράμματος, και επιτρέπει ταυτόχρονα στον καθένα να συμμετέχει στην καινούρια γνώση, μαθαίνοντας την απλοομάδα του, και τις κινήσεις των προγόνων του στο χρόνο και στον χώρο, από την πρωτοεμφάνιση του Homo sapiens πριν από μερικές δεκάδες χιλιάδες χρόνια έως τις τελευταίες χιλιάδες χρόνια.

Ο επίσημος ιστότοπος του προγράμματος περιλαμβάνει πολλές επιπλέον πληροφορίες για το πρόγραμμα, τους στόχους του, την υπάρχουσα γνώση για την προέλευση των ανθρώπων, καθώς και για το πώς μπορεί κάποιος να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.

1 σχόλιο:

ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ είπε...

Ξέρετε, πέραν ἀπὸ τοὺς εὔλογους ἐνδοιασμοὺς ποὺ ἔχει ὁ καθένας μας νὰ δώσει το DNA του σὲ ξένα χέρια, ὑπάρχει πάντοτε τό ζήτημα ὄχι μόνον τῶν ἐγγυήσεων ποὺ ἔχουμε γιὰ τήν τήρηση τῆς ἐπιστημονικῆς δεοντολογίας ἀπὸ τοὺς συγκεκριμένους ἐρευνητὲς (καὶ τοὺς σκοποὺς καὶ τὰ συμφέροντα ποὺ ἡ ἔρευνα ἐξυπηρετεῖ (γνωρίζετε π.χ. τὶς «ἐπιστημονικὲς ἔρευνες» τῶν σκοπιανῶν)), ἀλλὰ, ἀκόμη καὶ ἐὰν ἡ ἴδια ἡ ἔρευνα εἶναι ἄψογη, πῶς μπορεῖ αὐτὴ νὰ χρησιμοποιηθεῖἀπὸ διάφορους καλοθελητὲς πολιτικῶς-προπαγανδιστικῶς. Ἔχουν ὑπ᾿ ὄψιν τὴν παράμετρο αὐτὴν οἱ ἡμέτεροι ἐπιστήμονες; (καὶ ἔνδιαφέρονται κἄν; ἤ ἀρκοῦνται στὸ ὅτι «ἡ πολιτικὴ δὲν ἔχει σχέση (ὑποτίθεται) μὲ τὴν ἐπιστήμη; ὅμως, καὶ ἐὰν δὲν ἔχει σχέση γιὰ ἐμᾶς, τὴν βάζουν οἱ ἄλλοι, θέλουμε ἤ ὄχι).

Διαβάζω ὅτι ἔγινε σχετικὴ ἐκδήλωση προσφάτως καὶ στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. Γνωρίζετε μήπως τὶ εἰπώθηκε;

Ὁ προβληματισμὸς δὲν ὑπάρχει μόνον στοὺς παλαβοὺς συνωμοσιολόγους (ὅπως π.χ. στὸ «Hellenic Nexus»). Ὑπάρχει πολὺ σοβαρὸς προβληματισμὸς καὶ ἀπὸ τὶς ἴδιες τὶς αὐτόχθονες, πρωτόγονες φυλὲς (τὶς ὁποῖες ὅλοι, ὑποτίθεται, θέλουν νὰ προστατεύσουν). Διαβάστε τὸ παρακάτω ἄρθρο· ὁπωσδήποτε θὰ σᾶς προβληματίσει:

Genographic Project stirs controversy
National Geographic’s Genographic Project: Whose Blood, Whose History, Whose Gain?
Tina Butler, mongabay.com
May 9, 2005